Nhật ký ĐVH | . Cập nhật bởi Vĩnh Hưng | 2398 lượt xem | 0 bình luận

Tự truyện kỳ 3

Tự truyện Đàm Vĩnh Hưng: Tôi vẫn cứ lỗi hẹn với chính mình kỳ 3:

"Tôi bắt đầu 1 hiện tượng.. TÔI" .. "Vui thì ít buồn thì nhiều, nhưng tôi vẫn cứ cố công miệt mài theo đuổi sự nghiệp yêu thích của mình.." Mời bạn clik xem.

Cập nhật bởi: Vĩnh Hưng

Các tin khác - Nhật ký ĐVH


comments powered by Disqus
» Đầu trang