Nhật ký ĐVH | . Cập nhật bởi Vĩnh Hưng | 3072 lượt xem | 0 bình luận

Tự Truyện - Đàm Vĩnh Hưng

Đã từ lâu lắm rồi. Tôi vẫn thích mình sở hửu một cuốc sách riêng, một cuốn sách thực sự của riêng mình để Tôi có thể viết về tất cả những gì đã từng là thời khắc xãy ra trong cuộc đời Tôi, để được in những bức hình đã ghi lại dùm Tôi tòan bộ những dấu ấn , những kỷ niệm và những gì đã từng xãy ra đối với Tôi kể từ khỏang thời gian Tôi được sinh ra , được làm thực thể dù chỉ là nho nhoi trong cuộc đời này.........................Bấm Xem Tự Truyện ĐVH

Cập nhật bởi: Vĩnh Hưng

Các tin khác - Nhật ký ĐVH


comments powered by Disqus
» Đầu trang